Verzekeringen

Als VBR-lid ben je automatisch aangesloten bij de Ehtias-verzekering van de VBR & VWB. Hier vind je gegevens over wat je moet doen bij een ongeval dat je overkomt tijdens het fietsen of andere sportbeoefening en waarbij je zelf verwondingen hebt. Dit geldt niet alleen tijdens georganiseerde fietstochten, maar ook tijdens gewone recreatieve fietstochten. Let wel, dit is een aanvullende verzekering. Je eigen ziekte- en hospitalisatieverzekering komt altijd eerst. Deze verzekering is een aanvulling voor de verdere medische kosten die niet door eerstgenoemde verzekeringen gedekt worden.

Procedure na ongeval of vaststelling letsels na sportongeval.

1. Download het aangifteformulier 'Lichamelijke ongevallen'. Dit kan je vinden op de website van VBR Vlaanderen . Het bestaat uit drie pagina's. De eerste twee betreffen je persoonlijke gegevens en ruimte om de aard van het ongeval te schetsen. De derde pagina dien je door een behandelende arts te laten invullen.

2. Verwittig iemand van het bestuur van de TOF, bij voorkeur de secretaris : Siegfried Aneca - torhoutseoutdoorfun@gmail.com - 0498 59 01 29. De club moet op het aangifteformulier bevestigen dat je wel degelijk aangesloten bent. De verantwoordelijke van de club bezorgt zo snel mogelijk de papieren.

3. Vervolledig het aangifteformulier met je persoonlijke gegevens, schets ongeval, handtekening, ...

4. Voeg een kopie van je lidkaart van de VBR toe

5. Stuur alles door naar Ethias. Dit kan schriftelijk of digitaal. De adresgegevens vindt je op het aangifteformulier.

6.  Je ontvangt via mail en/of brief een bewijs van ontvangst van Ehtias met een dossiernummer. Je krijgt ook een attest van genezingverklaring.

7. Hou al je onkosten bij : apothekerskosten (vraag een specifiek briefje aan je apotheker waarbij je verwijst naar een aanvullende verzekering), kosten voor orthopedie, kinesie, ... Vraag bij genezing aan je ziekenbond ook een verschilstaat voor al je dokterskosten (van huisarts tot specialist). De ziekenbonden leveren dit op vraag en dit omvat al de kosten die de ziekenbond niet terugbetaalt van je doktersbriefjes. Hou al deze bewijzen goed bij.

8. Bij geneziging laat je het attest van genezingverklaring invullen door de geneesheer. Je stuurt ook alle onkostbewijzen door naar Ethias, mocht dit nog niet gebeurd zijn.