Clubgegevens

De Torhoutse Outdoor Fun (TOF) is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Ze werd opgericht in het voorjaar van 2000. De statuten van de TOF vzw verschenen in het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2000 onder het nummer 013898. De laatste wijziging dateert van 10/03/2014 en legt het huidige bestuur en de zetel van de vereniging vast. De zetel van de club bevindt zich op volgend adres : Kwaplasstraat 33, 8820 Torhout.

Als mountainbikeclub is de TOF vzw aangesloten bij de Vlaamse Bond voor Rijwieltoerisme (VBR). Deze wielerbond verenigt diverse wieler- en mountainbikeclubs. De VBR is verzusterd met de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB). Als lid van een erkende sportbond genieten de aangesloten leden van de VBR-verzekeringen 'burgerlijke aansprakelijkheid' (schade veroorzaakt tijdens het beoefenen van een sportactiviteit)) en 'lichamelijk' ongevallen' (aanvullend op bestaande ziekte- en hospitalisatieverzekeringen). Verzekeringsmaatschappij ARENA staat hiervoor in. Daarnaast heeft de TOF ook een verzekering 'BA verenigingen en instellingen' bij AG Insurance.

De TOF is lid van de sportraad in Torhout. Rik Bevernagie is onze vertegenwoordiger in de raad.

De TOF beschikt over een facebookpagina waar ook heel wat informatie te vinden is over activiteiten, foto's, ... De pagina staat op naam van 'Torhoutse Outdoor Fun vzw'